Welocome to Take Me - Live Stream

วิธีการใช้งานเบื้องต้น
วิธีการใช้งานเบื้องต้น

 1. ดาวน์โหลด แอปพลิเคชั่น TakeMe ซึ่งสามารถโหลดได้ทั้ง 2 ช่องทาง 

 1. เมื่อดาวโหลดแล้วให้คลิกเข้าไปที่แอปพลิเคชั่น TakeMe  เพื่อเข้าใช้งาน
 2. สมัครไอดี TakeMe มี 2 ช่องทาง คือ Winner กับ Facebook
 •  สมัครไอดี winner -->เลือก winner -->เลือก Register now -->กรอก user และ password
 •  สมัครไอดี Facebook -->เลือก Facebook --> เลือก Login Facebook -->ดำเนินการต่อ -->เข้าสู่ระบบด้วยFaebook -->ยืนยันการเข้าสู่ระบบ เลือกดำเนินการต่อ
 •  ลงทะเบียนเรียบร้อยล็อกอินเข้าสู่app


 

 1. หลังจากล็อกอินเข้าสู่ระบบ (หน้าแรก)

​​​

 1. หน้าโปรไฟล์ของวีเจ

 1. ข้อมูลส่วนตัว

 • การตั่งค่าแสดงสถานะ ออนไลน์ (เลือกข้อ7 ตามรูปด้านบน สถานะ)  **ถ้าเลือกห้ามรบกวนจะทำให้ผู้เล่นอื่นไม่สามารถโทรหาได้

 1. หน้าวีดีโอคอล "ผู้โทร" กับ "ผู้รับ"

ผู้โทรผู้รับ

 

WinNine Pacific Pty Ltd Level 20, Zenith Center, 821 Pacific Hwy, Chatswood NSW 2067 Australia